kIng

Artist: Emiko Suziki
Album: kIng
Play Count : 6
Anime Ending: Kingdom Season 3